Oplossingsgerichte Communicatie

Oplossingsgerichte communicatie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals de cliënt die zich wenst het uitgangspunt is. Het is dus een toekomstgerichte methodiek.
Oplossingsgericht werken gaat uit van drie grondregels:Venster sluiten