Emotionally Focused Therapy (EFT)

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een hele succesvolle manier om je door een moeilijke periode in een relatie te loodsen.
De basisgedachte is dat jullie zijn vastgelopen in conflicten of juist van elkaar verwijderen omdat jullie steeds maar weer op dezelfde negatieve manier op elkaar reageren. Dat tast een heel basaal gevoel van verbondenheid en veiligheid aan. En dat gaat van kwaad tot erger.

Vaak vormen 'life events' zoals geboorte van kinderen, overlijden van geliefden, verhuizingen, veranderende werksituaties, ziekte of burn-out van een of beide partners aanleiding voor verstoringen van voorheen stabiele(re) relaties.

Tijdens de behandeling doorlopen we 3 fasen. We gaan allereerst op zoek naar negatieve patronen die de relatieproblemen in stand houden. Welke patronen van negatieve escalatie verhinderen de verbinding tussen partners? We werken samen aan het doorbreken van die patronen en verandering van gedrag. Door die gedragsverandering verandert ook de relatie en ontstaat ruimte om opnieuw verbinding aan te gaan, dat is de tweede fase.

De derde fase is de consolidatiefase. In deze fase oefenen we met de nieuwe vormen van verbinding, zodat de relatietherapie blijvend effect heeft op de kwaliteit van de relatie.


Venster sluiten