Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld. Jammer genoeg kunnen fouten niet altijd worden voorkomen. Het gebruik van de informatie op karlienwijers.nl is dan ook voor volledig risico van de bezoeker van de site. Karlien Wijers Coaching & Training is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden op karlienwijers.nl.

Deze website bevat tevens links naar websites van Derden, welke uitsluitend voor het gemak van de bezoeker worden verstrekt, zonder enige zeggenschap of controle over de inhoud van bedoelde websites. Karlien Wijers Coaching & Training is daarom ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten.

Auteursrechten

Copyright - Alle rechten voorbehouden. Niets uit op of deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Karlien Wijers Coaching & Training.


Venster sluiten